Blog

  • Posted 22.9.2016

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2017

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1,7 miljoonaa euroa. Säätiömme tukee tänä vuonna yhteensä 89 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Hankeapurahoja myönnettiin 36, joista monivuotisia on 13  yhteissummaltaan 1 367 800 euroa. Väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja kotimaassa myönnettiin 16 apurahaa ja väitöskirjan valmisteluun 37 apurahaa. Luettelo myönnetyistä apurahoista löytyy kohdasta Apurahat/Myönnetyt apurahat.  
  • Posted 15.9.2016

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1,7 miljoonaa euroa

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2017 yhteensä 1 726 100 euroa. Apurahan lastentautien tutkimukseen sai 89 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Näistä hankeapurahoja oli 36 kappaletta (yhteensä 1 367 800 euroa). Monivuotisia apurahoja joukossa oli 13. Työskentelyapurahoja myönnettiin 53 (yhteensä 357 800 euroa) joko väitöskirjan valmisteluun tai väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa.
  • Posted 18.2.2016

Apurahahaku vuodelle 2017 alkaa 1.3.2016

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat lasten ja nuorten sairauksia sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2017   Lastentautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti kliinisessä työssä toimivien lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tarkoituksena on mahdollistaa myös osa-aikainen tutkimustyö. Tutkimushankkeiden kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi.
  • Posted 23.11.2015

Tiedotustilaisuus keskiviikkona 9.12.2015

Lastentautien tutkimussäätiön perinteinen tiedotustilaisuus on keskiviikkona 9.12.2015 klo 16:00 alkaen HYKSin Lastenklinikan Niilo Hallman -salissa, Stenbäckinkatu 11. Lämpimästi tervetuloa!
  • Posted 19.10.2015

Uusi esitteemme on julkaistu

Kaikki lapset eivät synny terveinä eikä kaikkia sairauksia voida parantaa, mutta kaikkia voidaan auttaa. Jotkut lasten sairauksista, kuten diabetes, koskettavat lukuisia perheitä, kun taas toiset, esimerkiksi hemofilia, ovat hyvin harvinaisia. Tässä esitteessä kerromme muutamin esimerkein sairauksista, joiden hoitojen kehittämisessä Lastentautien tutkimussäätiön taloudellinen tuki on ollut merkittävää. Klikkaamalla viereistä kuvaa pääset tutustumaan esitteeseen.  
  • Posted 28.9.2015

Myönnetyt apurahat vuodelle 2016

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2016 yhteensä 1.752.400 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin kaikkiaan 54 kpl yhteissummaltaan 1.463.300 euroa. Näistä oli kaksivuotisia neljätoista. Työskentelyapurahoja myönnettiin 35 kpl yhteensä 289.100 euroa joko väitöskirjan valmisteluun tai väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Apurahan saajat ovat saaneet päätöksistä tiedon postitse. Luettelo apurahojen saajista kotisivun kohdassa Apurahat-Myönnetyt apurahat.
  • Posted 13.4.2015

Apurahahaku on päättynyt 31.3.2015

Vuoden 2015 apurahahaussa saimme hakemuksia kaikkiaan 133 kpl yhteensä runsaat 7,6 milj. euroa.  Näistä hankeapurahahakemuksia oli 74 kpl (55,6 %) yhteissummaltaan yli 6,8 milj. euroa (90,1 %). Loput ovat työskentelyapurahoja väitöskirjan tekemiseen tai väitöksen jälkeiseen jatkokouluttautumiseen ulkomailla tai työskentelyyn kotimaassa. Hakemusmäärä on aikaisempien vuosin tasoa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetamme saajalle henkilökohtaisesti syyskuussa, jolloin tiedot julkaistaan myös […]
  • Posted 12.2.2015

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2016

Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2016 ovat haettavana 1.3. – 31.3.2015. Haku tapahtuu kokonaan sähköisesti. Lastentautien tutkimussäätiö jakaa apurahoja lapsia koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen vuosittain noin 1,5 milj. euroa. Haettavana on 1) hankeapurahoja väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille 2) yksi-kaksivuotisia työskentelyapurahoja terveydenhuollon virassa toimiville tutkijalääkäreille, jotka haluavat jakaa työaikansa tutkimuksen […]
  • Posted 21.11.2014

Uutta tietoa kroonisten sairauksien varhaisesta ehkäisystä – Neljästoista Helena ja Niilo Hallman palkinto Samuli Rautavalle

Neljästoista Helena ja Niilo Hallman -palkinto myönnettiin dosentti, lastenlääkäri ja neonatologi Samuli Rautavalle Turun yliopistosta. Rautavan tutkimustyö keskittyy hyvin varhaisen mikrobikontaktin vaikutuksiin. – Olen onnellinen ja kiitollinen saamastani huomionosoituksesta, joka voidaan katsoa palkinnoksi koko Turun yliopistossa pitkäjänteisesti tehdylle tutkimustyölle, joka on auttanut selvittämään varhaisen mikrobikontaktin ja monien pitkäaikaissairauksien yhteyttä. Jatkossa pystymme toivottavasti ehkäisemään kroonisia sairauksia, kuten allergioita […]