Blog

  • Posted 13.4.2015

Apurahahaku on päättynyt 31.3.2015

Vuoden 2015 apurahahaussa saimme hakemuksia kaikkiaan 133 kpl yhteensä runsaat 7,6 milj. euroa.  Näistä hankeapurahahakemuksia oli 74 kpl (55,6 %) yhteissummaltaan yli 6,8 milj. euroa (90,1 %). Loput ovat työskentelyapurahoja väitöskirjan tekemiseen tai väitöksen jälkeiseen jatkokouluttautumiseen ulkomailla tai työskentelyyn kotimaassa. Hakemusmäärä on aikaisempien vuosin tasoa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetamme saajalle henkilökohtaisesti syyskuussa, jolloin tiedot julkaistaan myös […]
  • Posted 12.2.2015

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2016

Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2016 ovat haettavana 1.3. – 31.3.2015. Haku tapahtuu kokonaan sähköisesti. Lastentautien tutkimussäätiö jakaa apurahoja lapsia koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen vuosittain noin 1,5 milj. euroa. Haettavana on 1) hankeapurahoja väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille 2) yksi-kaksivuotisia työskentelyapurahoja terveydenhuollon virassa toimiville tutkijalääkäreille, jotka haluavat jakaa työaikansa tutkimuksen […]
  • Posted 21.11.2014

Uutta tietoa kroonisten sairauksien varhaisesta ehkäisystä – Neljästoista Helena ja Niilo Hallman palkinto Samuli Rautavalle

Neljästoista Helena ja Niilo Hallman -palkinto myönnettiin dosentti, lastenlääkäri ja neonatologi Samuli Rautavalle Turun yliopistosta. Rautavan tutkimustyö keskittyy hyvin varhaisen mikrobikontaktin vaikutuksiin. – Olen onnellinen ja kiitollinen saamastani huomionosoituksesta, joka voidaan katsoa palkinnoksi koko Turun yliopistossa pitkäjänteisesti tehdylle tutkimustyölle, joka on auttanut selvittämään varhaisen mikrobikontaktin ja monien pitkäaikaissairauksien yhteyttä. Jatkossa pystymme toivottavasti ehkäisemään kroonisia sairauksia, kuten allergioita […]
  • Posted 4.9.2014

Apurahat vuodelle 2015

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja lastentautien tutkimukseen vuodelle 2015 yhteensä 1.514.000 euroa. Apurahat ovat haettavana kerran vuodessa. Hankeapurahoja myönnettiin 40 kappaletta yhteensä 1.202.000 euroa. Näistä monivuotisia on kolme. Työskentelyapurahoja myönnettiin 34 kpl yhteensä 312.000 euroa joko väitöskirjan tekemistä varten tai väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Apurahan saajat ovat saaneet päätöksen myönnetystä apurahasta postitse.  
  • Posted 1.9.2014

Säätiöpäivä

Suomen ensimmäistä säätiöpäivää vietetään 1.10.2014  
  • Posted 1.6.2014

Niilo Hallman professorin tehtävään nimitys

Dosentti, lääketieteen tohtori Taneli Raivio nimitettiin määräajaksi täytettävään translationaalisen lastentautiopin Niilo Hallman professorin tehtävään ajaksi 1.9.2013-31.8.2018. Keskiviikkona 28.5.2014 järjestettiin Helsingin yliopistolla juhlaluennot, jossa myös Raivio oli puhumassa.
  • Posted 30.11.2013

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2015

Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2015 ovat haettavana 1.3. – 31.3.2014. Tiedotustilaisuus 25.11.2013 HYKS Lastenklinikka Niilo Hallman -sali Apurahoja jaettiin 51. kerran Lastentautien tutkimussäätiön tiedotustilaisuudessa kuultiin lastentautien tutkimuksen tärkeydestä ja julkistettiin 73 apurahan saajan nimet. Professori Taneli Raivio, yksi apurahan saajista, puhui tilaisuudessa omasta tutkimusalastaan. Raivio johtaa Helsingin yliopiston […]
  • Posted 30.9.2013

Lapsen tähden – Lastentautien tutkimussäätiö 50 vuotta 1962-2012

Lapsen tähden on kertomus Lastentautien tutkimussäätiön historiasta. Suomalainen lastentautien tutkimus käynnistyi kunnolla vasta vuonna 1947, jolloin Helsingin Lastenklinikalle perustettiin laboratorio Arvo Ylpön 60-vuotisjuhlan kunniaksi kerätyillä varoilla. Tästä alkoi lastentautien tutkimuksen iso murros, jonka seurauksena lasten kuolleisuus on Suomessa laskenut dramaattisesti. Kehityksen takuumiehenä oli pitkälti Lastenklinikan ylilääkäri, professori Niilo Hallman, joka omisti ellämänsä säätiölle ja lasten […]
  • Posted 30.8.2013

Apurahat vuodelle 2014

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2014 yhteensä 1.707.900 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin 41 kappaletta yhteensä 1.460.400 euroa. Näistä monivuotisia on seitsemän. Työskentelyapurahoja myönnettiin 32 kpl yhteensä 247.500 euroa joko väitöskirjan tekemistä varten tai väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Vuoden 2013 apurahat lastentautien tutkimukseen olivat haettavina 1.3.2012 – 30.3.2012. Hakemuksia saimme 139  yhteensä noin 7,7 […]