Säätiön hallinto

Säätiötä johtaa hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee hallitusneuvosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet työskentelevät ilman palkkaa tai muuta korvausta.

Tutustu hallitukseen

Tutustu hallintoneuvostoon