Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ohje apurahansaajille koronaviruspandemian aikana

Koronavirus voi vaikuttaa apurahansaajien mahdollisuuksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita aikataulussa. Tämän takia LTS myöntää tarvittaessa ilman erillistä anomusta kuuden kuukauden lisäajan myönnetyn apurahan käytölle ja käyttöselvityksen tekemiselle.

Uusi esite julkaistu

Lapsen sairaus aiheuttaa aina huolta perheessä ja vaikuttaa koko lähipiiriin, varsinkin jos kyseessä on vakava sairaus. Tässä esitteessä kerromme muutamin esimer­kein sairauksista, joiden hoitojen kehittämises­sä Lastentautien tutkimussäätiön taloudellinen tuki on ollut merkittävää.

Apurahoja haettiin lähes 5,3 miljoonaa euroa

Säätiön vuotuisessa apurahahaussa haettiin apurahoja lähes 5,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin 119 kpl. Hankeapurahahakemuksia näistä oli 47 kpl 4,4 milj. euroa ja väitöskirjan valmisteluun 53 kpl 0,6 milj. euroa.

Lastentautien tutkimussäätiö palkitsi keliakiatutkija Kalle Kurpan

Tamperelainen tutkijalääkäri, dosentti Kalle Kurppa on vuoden 2018 Helena ja Niilo Hallman -palkinnon saaja. Helena ja Niilo Hallman -palkinto jaetaan joka toinen vuosi nuorelle, kansainvälistä tunnustusta saaneelle suomalaiselle lastentautien tutkijalle. Sen suuruus on 15 000 euroa. Palkinnon jakaa Lastentautien tutkimussäätiö.

Nyt haettavana senioritutkijan 3-vuotinen apuraha

Lastentautien tutkimussäätiö julistaa haettavaksi kaksi senioritutkijalle myönnettävää 3-vuotista 400 000 euron apurahaa. Apuraha on tarkoitettu tutkijalle joka selvittää lasten terveyden tai sairauksien keskeisiä kysymyksiä kansainvälisesti merkittävän projektin puitteissa. Sähköinen haku avoinna 15.10.2018-30.11.2018. Apurahakausi alkaa vuoden 2019 aikana. Hakuilmoitus ja hakuohjeet kohdassa Apurahat/Hakuilmoitus

Apurahoja haettiin lähes 6,6 miljoonaa euroa

Säätiön vuotuisessa apurahahaussa haettiin apurahoja lähes 6,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin 142 kpl. Hankeapurahahakemuksia näistä oli 62 kpl 5,7 milj. euroa ja väitöskirjan valmisteluun 63 kpl 0,5 milj. euroa.

Lastentautien tutkimukseen lähes 2 M€

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1.988.587 euroa 97 tutkimusryhmälle tai tutkijalle. Hankeapurahoja myönnettiin 19 kpl yhteensä 1.354.000 euroa. Monivuotisia näistä oli 15. Työskentelyapurahoja myönnettiin 63 tutkijalle yhteensä 324.897 euroa väitöskirjan valmisteluun ja väitöksen jälkeiseen tutkimustyöhön kotimaassa ja ulkomailla.

Apurahahakemuksia ennätysmäärä

Säätiön apurahahaku vuodelle 2018 päättyi 31.3.2017. Saimme kaikkiaan 190 hakemusta, yhteensä 14,5 milj. euroa. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi hakuun laitettua Tulevaisuuden pediatria -erityisapurahaa haettiin 26 hakemuksella, yhteensä liki 7,6 milj. euroa. Hakemukset ovat nyt arvioitavina ja päätökset apurahan saavista annetaan syyskuussa.

Lastentautien tutkimussäätiö ja Suomen Akatemia ohjelmayhteistyöhön

Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma (2018-2020) tavoittelee rohkeita uusia tutkimusavauksia merkittävistä sairauksista aiheutuvien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmalla tavoitellaan paitsi tieteen uusiutumista ja korkeaa vaikuttavuutta, myös uudenlaista yhteistyötä sairauksien tutkimusta tukevien rahoittajien ja säätiöiden kanssa.

Apurahat vuodelle 2018 nyt haettavana

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat lasten ja nuorten sairauksia sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2018 ovat haettavana 1.3.-31.3.2017. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti kliinisessä työssä toimivien lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden pitkäjänteistä tutkimustyötä. Haettavat apurahat ovat: – Hankeapuraha – Kliinikkotutkijan apuraha – Post doc apuraha ulkomailla – Väitöskirjatutkijan apuraha

Säätiöltä merkittävä panostus lastentautien tutkimukseen

TULEVAISUUDEN PEDIATRIA -apuraha  500.000 euroa haettavana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Lastentautien tutkimussäätiö julistaa haettavaksi Tulevaisuuden pediatria -apurahan 500.000 euroa kohdistettavaksi lääketieteelliseen tutkimukseen, joka hyödyntää uusia teknologioita ja digitalisaatiota. Apurahalla tuetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä, ideoita ja teknologioita lasten ja nuorten sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Apuraha voidaan jakaa useamman hankkeen […]

Nyt haettavana 500 000 euron Tulevaisuuden pediatria -apuraha

Säätiöltä merkittävä uusi panostus lastentautien tutkimukseen – haettavana 500 000 euron Tulevaisuuden pediatria -apuraha Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Lastentautien tutkimussäätiö julistaa haettavaksi Tulevaisuuden pediatria -apurahan 500.000 euroa kohdistettavaksi lääketieteelliseen tutkimukseen, joka hyödyntää uusia teknologioita ja digitalisaatiota. Apurahalla tuetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä, ideoita ja teknologioita lasten ja nuorten sairauksien […]

Viidestoista Helena ja Niilo Hallman palkinto Terhi Tapiaiselle

Lastentautien tutkimussäätiö myönsi viidennentoista Helena ja Niilo Hallman -palkinnon dosentti Terhi Tapiaiselle Oulusta. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa ja se luovutettiin saajalle säätiön vuosittaisessa tiedotustilaisuudessa HYKS Lastenklinikalla 9.11.2016. Dos. Tapiainen on lastentautien erikoislääkäri ja hän tekee merkittävää kliinistä ja translationaalista tutkimusta lasten infektiosairauksista. Dos. Tapiainen on työskennellyt Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten klinikassa […]

Tämänvuotinen tiedotus- ja sidosryhmätilaisuus pidetään 9. marraskuuta

Lastentautien tutkimussäätiön tämänvuotinen tiedotus- ja sidosryhmätilaisuus pidetään keskiviikkona 9. marraskuuta 2016 klo 16:00 HYKS Lastenklinikan Niilo Hallman -salissa, osoite Stenbäckinkatu 11, Helsinki. Tervetuloa! OHJELMA Musiikkiesitys – Länsi-Helsingin musiikkiopisto Avaussanat – Vuorineuvos Kari Jordan KORKEATASOINEN TUTKIMUS ON LAADUKKAAN HOIDON PERUSTA. LTS:n apurahat ja Helena ja Niilo Hallman -palkinnon julkistaminen Tor Bergman ja Helena Pihko Helena ja […]

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2017

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1,7 miljoonaa euroa. Säätiömme tukee tänä vuonna yhteensä 89 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Hankeapurahoja myönnettiin 36, joista monivuotisia on 13  yhteissummaltaan 1 367 800 euroa. Väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja kotimaassa myönnettiin 16 apurahaa ja väitöskirjan valmisteluun 37 apurahaa. Luettelo myönnetyistä apurahoista löytyy kohdasta Apurahat/Myönnetyt apurahat.  

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1,7 miljoonaa euroa

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2017 yhteensä 1 726 100 euroa. Apurahan lastentautien tutkimukseen sai 89 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Näistä hankeapurahoja oli 36 kappaletta (yhteensä 1 367 800 euroa). Monivuotisia apurahoja joukossa oli 13. Työskentelyapurahoja myönnettiin 53 (yhteensä 357 800 euroa) joko väitöskirjan valmisteluun tai väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa.

Apurahahaku vuodelle 2017 alkaa 1.3.2016

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat lasten ja nuorten sairauksia sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2017   Lastentautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti kliinisessä työssä toimivien lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tarkoituksena on mahdollistaa myös osa-aikainen tutkimustyö. Tutkimushankkeiden kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi.

Tiedotustilaisuus keskiviikkona 9.12.2015

Lastentautien tutkimussäätiön perinteinen tiedotustilaisuus on keskiviikkona 9.12.2015 klo 16:00 alkaen HYKSin Lastenklinikan Niilo Hallman -salissa, Stenbäckinkatu 11. Lämpimästi tervetuloa!

Uusi esitteemme on julkaistu

Kaikki lapset eivät synny terveinä eikä kaikkia sairauksia voida parantaa, mutta kaikkia voidaan auttaa. Jotkut lasten sairauksista, kuten diabetes, koskettavat lukuisia perheitä, kun taas toiset, esimerkiksi hemofilia, ovat hyvin harvinaisia. Tässä esitteessä kerromme muutamin esimerkein sairauksista, joiden hoitojen kehittämisessä Lastentautien tutkimussäätiön taloudellinen tuki on ollut merkittävää. Klikkaamalla viereistä kuvaa pääset tutustumaan esitteeseen.  

Myönnetyt apurahat vuodelle 2016

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2016 yhteensä 1.752.400 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin kaikkiaan 54 kpl yhteissummaltaan 1.463.300 euroa. Näistä oli kaksivuotisia neljätoista. Työskentelyapurahoja myönnettiin 35 kpl yhteensä 289.100 euroa joko väitöskirjan valmisteluun tai väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Apurahan saajat ovat saaneet päätöksistä tiedon postitse. Luettelo apurahojen saajista kotisivun kohdassa Apurahat-Myönnetyt apurahat.

Apurahahaku on päättynyt 31.3.2015

Vuoden 2015 apurahahaussa saimme hakemuksia kaikkiaan 133 kpl yhteensä runsaat 7,6 milj. euroa.  Näistä hankeapurahahakemuksia oli 74 kpl (55,6 %) yhteissummaltaan yli 6,8 milj. euroa (90,1 %). Loput ovat työskentelyapurahoja väitöskirjan tekemiseen tai väitöksen jälkeiseen jatkokouluttautumiseen ulkomailla tai työskentelyyn kotimaassa. Hakemusmäärä on aikaisempien vuosin tasoa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetamme saajalle henkilökohtaisesti syyskuussa, jolloin tiedot julkaistaan myös […]

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2016

Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2016 ovat haettavana 1.3. – 31.3.2015. Haku tapahtuu kokonaan sähköisesti. Lastentautien tutkimussäätiö jakaa apurahoja lapsia koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen vuosittain noin 1,5 milj. euroa. Haettavana on 1) hankeapurahoja väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille 2) yksi-kaksivuotisia työskentelyapurahoja terveydenhuollon virassa toimiville tutkijalääkäreille, jotka haluavat jakaa työaikansa tutkimuksen […]

Uutta tietoa kroonisten sairauksien varhaisesta ehkäisystä – Neljästoista Helena ja Niilo Hallman palkinto Samuli Rautavalle

Neljästoista Helena ja Niilo Hallman -palkinto myönnettiin dosentti, lastenlääkäri ja neonatologi Samuli Rautavalle Turun yliopistosta. Rautavan tutkimustyö keskittyy hyvin varhaisen mikrobikontaktin vaikutuksiin. – Olen onnellinen ja kiitollinen saamastani huomionosoituksesta, joka voidaan katsoa palkinnoksi koko Turun yliopistossa pitkäjänteisesti tehdylle tutkimustyölle, joka on auttanut selvittämään varhaisen mikrobikontaktin ja monien pitkäaikaissairauksien yhteyttä. Jatkossa pystymme toivottavasti ehkäisemään kroonisia sairauksia, kuten allergioita […]

Apurahat vuodelle 2015

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja lastentautien tutkimukseen vuodelle 2015 yhteensä 1.514.000 euroa. Apurahat ovat haettavana kerran vuodessa. Hankeapurahoja myönnettiin 40 kappaletta yhteensä 1.202.000 euroa. Näistä monivuotisia on kolme. Työskentelyapurahoja myönnettiin 34 kpl yhteensä 312.000 euroa joko väitöskirjan tekemistä varten tai väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Apurahan saajat ovat saaneet päätöksen myönnetystä apurahasta postitse.  

Niilo Hallman professorin tehtävään nimitys

Dosentti, lääketieteen tohtori Taneli Raivio nimitettiin määräajaksi täytettävään translationaalisen lastentautiopin Niilo Hallman professorin tehtävään ajaksi 1.9.2013-31.8.2018. Keskiviikkona 28.5.2014 järjestettiin Helsingin yliopistolla juhlaluennot, jossa myös Raivio oli puhumassa.

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2015

Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2015 ovat haettavana 1.3. – 31.3.2014. Tiedotustilaisuus 25.11.2013 HYKS Lastenklinikka Niilo Hallman -sali Apurahoja jaettiin 51. kerran Lastentautien tutkimussäätiön tiedotustilaisuudessa kuultiin lastentautien tutkimuksen tärkeydestä ja julkistettiin 73 apurahan saajan nimet. Professori Taneli Raivio, yksi apurahan saajista, puhui tilaisuudessa omasta tutkimusalastaan. Raivio johtaa Helsingin yliopiston […]

Lapsen tähden – Lastentautien tutkimussäätiö 50 vuotta 1962-2012

Lapsen tähden on kertomus Lastentautien tutkimussäätiön historiasta. Suomalainen lastentautien tutkimus käynnistyi kunnolla vasta vuonna 1947, jolloin Helsingin Lastenklinikalle perustettiin laboratorio Arvo Ylpön 60-vuotisjuhlan kunniaksi kerätyillä varoilla. Tästä alkoi lastentautien tutkimuksen iso murros, jonka seurauksena lasten kuolleisuus on Suomessa laskenut dramaattisesti. Kehityksen takuumiehenä oli pitkälti Lastenklinikan ylilääkäri, professori Niilo Hallman, joka omisti ellämänsä säätiölle ja lasten […]

Apurahat vuodelle 2014

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2014 yhteensä 1.707.900 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin 41 kappaletta yhteensä 1.460.400 euroa. Näistä monivuotisia on seitsemän. Työskentelyapurahoja myönnettiin 32 kpl yhteensä 247.500 euroa joko väitöskirjan tekemistä varten tai väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Vuoden 2013 apurahat lastentautien tutkimukseen olivat haettavina 1.3.2012 – 30.3.2012. Hakemuksia saimme 139  yhteensä noin 7,7 […]

Lastentautien tutkimussäätiö 50 vuotta 1962 – 2012

Säätiö juhlisti merkkivuottaan erilaisin tapahtumin syksyllä 2012. Lastentautien tutkimuksen juhlaviikkoa vietettiin 22.-27.10.2012. Juhlaviikon suojelijana toimi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lastenlääkäripäivien yhteydessä perjantaina 26.10.2012 vietettiin palkintoiltapäivää, jossa julkaistiin Lastentautien tutkimussäätiön historiasta kertova kirja “Lapsen tähden. Lastentautien tutkimussäätiö 50 vuotta.” Samassa tilaisuudessa julkistettiin vuoden 2012 Helena ja Niilo Hallman -palkinnon saaja sekä Arvo Ylppö -mitalin ja palkinnon saajat.

Apurahat vuodelle 2013

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2013 yhteensä 1.525.000 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin 39 kappaletta yhteensä 1.278.800 euroa. Näistä useampivuotisia oli viisi. Työskentelyapurahoja myönnettiin 20 kpl yhteensä 246.200 euroa joko väitöskirjan tekemistä varten tai väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Apurahat /Myönnetyt apurahat luettelo apurahan saajista. Vuoden 2013 apurahat lastentautien tutkimukseen olivat haettavina 1.3.2012 – 30.3.2012. […]

Niilo Hallman -professuuri

Lastentautien tutkimussäätiön hallitus päätti 50. juhlavuoden kunniaksi lahjoittaa viisivuotisen tutkimusprofessuurin suomalaiselle yliopistosairaalalle. Professuuri kantaa Niilo Hallmanin nimeä, ja sen on tarkoitus tukea lastentautien tutkimusta muuttuvassa yliopisto- ja sairaanhoitokentässä, jossa muun muassa tutkijan virkoja ja professuureja on vähennetty. Professuuri julistettiin haettavaksi keväällä 2012, ja sitä haki 21 lääkäritutkijaa. Säätiön hallitus on valinnut dosentti, lastenlääkäri, lastenendokrinologi Taneli […]