Apurahan saajalle

Saitko Lastentautien tutkimussäätiön apurahan? Onneksi olkoon!

Tällä sivulla kerromme apurahan maksamisen ehdoista ja annamme muutakin apurahan saaneelle tärkeää tietoa.

Apurahan myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että hakija hyväksyy seuraavat ehdot ja noudattaa niitä. Apurahan saaja sitoutuu käyttämään apurahan myönnettyyn tarkoitukseen.

Lastentautien tutkimussäätiö varaa lisäksi mahdollisuuden eri pyynnöstä saada omiin julkaisuihinsa yleistajuisen esityksen tutkimuksesta.

Apurahakauden jatkaminen, käytön lykkääminen tai peruuttaminen

Apuraha, jota ei ole nostettu tai jonka nostamisesta ei ole sovittu apurahan käyttöajan kuluessa, katsotaan ilman eri ilmoitusta kokonaan peruuntuneeksi.
Jos apurahaa on nostettu osittain, katsotaan nostamatta oleva loppuerä peruuntuneeksi apurahakauden päättyessä (31.12.) ellei apurahakauden jatkamisesta ole erikseen sovittu LTS:n kanssa. Tutkimuksellisista syistä apurahan käyttöä on mahdollista jatkaa käyttövuotta seuraavan vuoden loppuun.

Muun muassa äitiysloma tai vanhempainvapaa mahdollistavat apurahan käytön lykkäämisen mutta siitä on tehtävä ilmoitus säätiölle.

Mikäli et voi lainkaan käyttää myönnettyä apurahaa, ilmoita siitä sähköpostitse lts@ltts.fi.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan käytöstä annetaan selvitys tutkimuskauden päätyttyä ja viimeistään maksamista seuraavan vuoden loppuun mennessä sähköisesti apurahaohjelman kautta.

Monivuotisen apurahan käytöstä annetaan lyhyt väliraportti (edistymisselvitys) ennen seuraavan vuoden maksuosuuden maksua.

Väliraportti (.doc)

Apurahan maksaminen

Apurahat haetaan maksuun sähköisen järjestelmän kautta ja apurahan käyttöaika on 1.1.-31.12. Apurahan käyttöä on mahdollista jatkaa tutkimuksellista syistä käyttövuotta seuraavan vuoden loppuun.

LUE LISÄÄ

LTS:n noudattamat työskentelyapurahojen määrät ovat

LK tai vastaava 1.700 euroa/kk
LL tai vastaava 2.200 euroa/kk
LT tai vastaava 2.500 euroa/kk
Dosentti tai vastaava 3.000 euroa/kk

Summat sisältävät lakisääteisen vakuutusturvan. Vakuutusturvan osuus on noin 15 % myönnetystä apurahasta.

LTS:n myöntämät työskentelyapurahat eivät sisällä kuluja lukuun ottamatta ulkomaan post doc -apurahoja.

Apurahansaajan sosiaaliturva

Apurahansaajien vakuutusturvaa hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Vakuutusmaksu on noin 15 prosenttia apurahan määrästä. Vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Jos apuraha on myönnetty hankkeelle, vastuujohtaja ilmoittaa ryhmän jäsenten tiedot Melaan työryhmän vetäjän ilmoituslomakkeella. LTS ilmoittaa Melalle myöntämänsä apurahat. Tarkemmat tiedot Melalta:
www.mela.fi

Apurahansaajan, jolle on myönnetty henkilökohtainen apuraha vähintään neljän kuukauden yhdenjaksoiseen työskentelyyn, on otettava lakisääteinen eläkevakuutus Melasta kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviä.

Apurahansaajan verotus

Jos hankeapurahaa käytetään aputyövoiman palkkaukseen on apurahansaaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja kaikista työnantajamaksuista.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. LTS ilmoittaa verotussäännön mukaisesti myöntämistään apurahoista verottajalle. Yksityiseltä säätiöltä ja yhteisöltä saadun työskentelyapurahat ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien työskentelyapurahojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taitelija-apurahan vuotuisen määrän. Lisätietoja:

www.vero.fi