Säätiö

Säätiö

Lastentautien tutkimussäätiö ja sen edeltäjä, vuonna 1947 perustettu Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys, ovat olleet merkittävässä roolissa nostamassa suomalaista lastentautien tutkimusta maailman huipulle. Meidän ansiotamme on se, että suomalaiset lastenlääkärit saivat käyttöönsä ensimmäisen tutkimuslaboratorion vuonna 1947 ja tutkimus Suomessa sai alkunsa.

Yli 60-vuotisen taipaleemme aikana olemme tukeneet apurahoin satoja suomalaistutkijoita. Olemme olleet mahdollistamassa sitä, että tutkimusperinne on levinnyt kaikille Lastenklinikoille Suomessa.

Olemme edesauttaneet sitä, että tutkijalääkärit ovat jo 1950-luvulta lähtien pystyneet työskentelemään ulkomailla, luomaan kansainvälisiä tutkimusverkostoja ja imemään huippuosaamista maailman parhaista yliopistoista.

Tämä kaikki on saanut aikaan sen, että meidän lapsemme saavat nyt maailman parasta hoitoa.

Tutkijamme ovat vuosikymmenten aikana pystyneet tunnistamaan kaikki suomalaisille tyypilliset lastensairaudet ja suurimman osan ne aiheuttavista geenivirheistä. Tämä on ainutlaatuista koko maailman tasolla, ja tiedon avulla vastasyntyneitä lapsia Suomessa osataan meillä hoitaa alusta lähtien mahdollisimman hyvin.

Mutta meitä tarvitaan yhä. Kaikkia lapsia ei vieläkään pystytä hoitamaan terveiksi, joten meillä on edelleen paljon töitä. Yksikin sairastunut tai kivuista kärsivä lapsi on liikaa. Siksi emme anna periksi, ja toivomme, että sinäkin tulisit mukaan tukemaan tärkeää työtä.

TYÖMME ON TÄRKEÄÄ

Tutkijoille suunnatut apurahat ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat sen, että tutkijat voivat pitkäjännitteisesti keskittyä tutkimusaiheensa selvittämiseen.

”Lastentautien tutkimussäätiö on aukonut Suomessa uusia uria. Sen tuki on on ollut ratkaiseva siihen, että lastentautien tutkimus on noussut johtavien tutkimusalueiden joukkoon Suomessa.”

Kari Launiala
Lastentautiopin professori emeritus

”Säätiö on rakennettu viisaasti ja tuottoisasti. Jos koko historiaa ajattelee, niin sillä on ollut erinomaisen suuri merkitys. Paitsi että on syntynyt paljon tietoa tutkimuksen kautta lasten terveydenhoitoa varten, niin on pystytty houkuttelemaan hyvää väkeä lastentautien alalle.”

Jaakko Perheentupa
Professori emeritus

NÄIN TOIMIMME – APURAHAT

Myönnämme vuosittain apurahoja tutkimushankkeille sekä tutkijoiden henkilökohtaiseen työskentelyyn ja koulutukseen. Varat apurahoihin saamme lahjoituksina ja sijoitustoiminnan tuotoista. Lastentautien tutkimussäätiö on lahjoittanut tutkimukseen viimeisten 15 vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa.

Valtion tukea tutkimukseen on vähennetty koko ajan. Siksi lahjoitukset ovat entistä tärkeämpiä.

Kauttamme voit tukea valtakunnallisia rahastojamme tai kunkin yliopistollisen lastenklinikan omaa rahastoa.

TUNNUSTUSPALKINNOT

Arvo Ylppö -tunnustuspalkinnon saa joka viides vuosi tutkija, joka on tehnyt ansiokasta työtä keskosten ja vastasyntyneiden tutkimisessa. Jaamme palkinnon yhdelle ulkomaiselle ja mahdollisesti myös yhdelle kotimaiselle tutkijalle.

Vuodesta 2007 lähtien palkittu on saanut Lastentautien tutkimussäätiöltä muistomitalin lisäksi myös 50 000 euron rahapalkinnon.

Tutustu palkinnon saaneisiin

Helena ja Niilo Hallman -palkinnon jaamme joka toinen vuosi nuorelle, kansainvälistä tunnustusta saaneelle suomalaiselle lastentautien tutkijalle. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa, ja siihen kuuluu myös numeroitu Niilo Hallman -mitali.

Tutustu palkinnon saaneisiin

SÄÄTIÖN HISTORIA

Lastentautien tutkimussäätiön edeltäjä, Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys perustettiin 1947. Se sai alkupääomansa 4,75 miljoonaa markkaa, Arvo Ylpön 60-vuotispäivän kunniaksi järjestetystä keräyksestä.

Kun Ylppö kuuli perustetusta rahastosta, hän sanoi: ”Nyt lastentautien tutkimus voidaan vihdoin saada Suomessa kansainväliselle tasolle.”

Lue lisää

HALLITUS

Säätiötä johtaa hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee hallitusneuvosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet työskentelevät ilman palkkaa tai muuta korvausta.

Tutustu hallitukseen

Tutustu hallintoneuvostoon

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lastenklinikoiden Kummit ry on säätiömme tärkeä tukija. Saamme vuosittain 30 prosenttia Kummien kohdistamattomista tuotoista.

Olimme mukana perustamassa Suomen Kansanterveysyhdistys ry:tä ja olemme edelleen sen jäsen. Saamme joka vuosi neljäsosan yhdistyksen jakamasta tuotosta.