Apurahan hakijalle

Myönnämme joka vuosi apurahoja lasten ja nuorten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin. 

Tuemme ensisijaisesti kliinisessä työssä toimivien lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tarkoituksena on mahdollistaa myös osa-aikainen tutkimustyö.

Apurahojen haku on auki joka vuosi maaliskuun ajan. Nuorille tutkijoille suunnattuja kongressimatka-apurahoja voi hakea ympäri vuoden.

Mihin myönnämme apurahoja?

Hankeapuraha
Tarkoitettu väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille. Myönnetään 1–3 vuodeksi.

Kliinikkotutkijan apuraha
Työskentelyapuraha osa-aikaiseen tutkimustyöhön. Erityisesti halutaan tukea uran alkuvaiheessa olevia lupaavia nuoria tutkijoita.

Post doc -apuraha
Apuraha on tarkoitettu Suomesta ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille jatkokouluttautumiseen.

Väitöskirja-apuraha
Työskentelyapuraha väitöskirjan valmisteluun

Matka-apurahat

Nuorten tutkijoiden kongressimatka-apurahat
Tarkoitettu kongressin osallistumismaksuihin ja matka- ja majoituskuluihin. Edellytyksenä on hyväksytty abstrakti. Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön apurahaohjelman kautta. Matka-apurahaa myönnetään max. kolme vuotta peräkkäin.

Hakuaika: ympäri vuoden

Matka-apuraha on tilitettävä viimeistään kuuden kuukauden sisällä matkan päättymisestä osoitteeseen lts@ltts.fi (lyhyt raportti ja selvitys apurahan käytöstä).

Hae matka-apurahaa

Kuinka apurahaa haetaan?

Apurahat ovat haettavana joka vuosi 1.3.–31.3. välisen ajan. Haku tapahtuu kokonaan sähköisesti säätiön apurahaohjelman kautta. Sähköinen hakulinkki aukeaa säätiön kotisivuilla www.ltts.fi aina maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Seuraavan kerran apurahoja voi hakea vuodelle 2021 maaliskuussa 2020.

Hakija voi hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Jos hakijalla on jo myönnetty apuraha hakuvuodelle, hän ei voi hakea uutta apurahaa (kaksi- tai kolmivuotinen apuraha).

Hakemus voi olla osittain englanniksi (mm. tutkimussuunnitelma).

Tutustu vuoden 2021 hakuilmoitukseen

Kuka apurahoista päättää?

Apurahoista päättää Lastentautien tutkimussäätiön hallitus asettamansa apurahalautakunnan esityksen pohjalta. Klinikkakohtaisilla rahastoilla ja sektorirahastoilla on omat apurahalautakuntansa, jotka tekevät omat esityksensä myönnettävistä apurahoista säätiön hallitukselle.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan apurahan saajalle kirjeitse syyskuun aikana.

Apurahalautakunta