Rekisteriseloste

Tietosuoja

Lastentautien tutkimussäätiö käsittelee henkilörekisterissään lahjoittajien ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyden kunnioittaminen on meille tärkeää.

Henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, viestintään sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Lastentautien tutkimussäätiön lahjoittaja- ja sidosryhmärekisteri

Lastentautien tutkimussäätiö sr soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Seloste on päivitetty 10.2.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Lastentautien tutkimussäätiö (y-tunnus: 0201586-3)
Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 21 B 37, 00260 Helsinki
Puhelin: 050 5766 196
Sähköposti: lts@lastentautientutkimussaatio.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Sari Jaulas
Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 21 B 37, 00260 Helsinki
Puhelin: 050 5766 196
Sähköposti: lts@lastentautientutkimussaatio.fi

3. REKISTERIN NIMI

Lastentautien tutkimussäätiön lahjoittaja- ja sidosryhmärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lahjoittaja- ja yhteistyökumppanuussuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä sidosryhmien ja säätiön välisen yhteistyön edistäminen.

Lahjoittajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lahjoittajien tunnistaminen ja kiittäminen, viestiminen lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta sekä lahjoittajasuhteen hoito ja markkinointitoimien kohdistaminen.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii aktiivisena lahjoittajana ja kunnes viimeisestä todennetusta lahjoituksesta tai lahjoituskeräyksestä on kulunut viisi vuotta.

Yhteistyökumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on viestiä säätiön toiminnasta, aktivoida yrityksiä ja yhteisöjä mukaan tukemaan säätiön toimintaa sekä hallinnoida yhteistyön puitteissa tapahtuvia lahjoittajasuhteita ja aktiviteetteja.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Lahjoittajien henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus. Asiakkuus muodostuu lahjoituksen tekemisestä joko verkkolahjoituksena, tilisiirtona, tekstiviesti- lahjoituksena tai muulla tavoin tehtynä lahjoituksena.

Yhteistyökumppaniorganisaatioiden henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimukseen tai asiakkuuteen perustuvan yhteistyön ylläpito ja edistäminen.

Henkilötietoja käsittelevät Lastentautien tutkimussäätiön toimintaa hoitavat henkilöt.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Lahjoittajista voidaan käsitellä seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymävuosi, asiointikieli, lahjoittamiseen liittyvät tiedot, kampanjatiedot,luvat ja suostumukset, suoramarkkinointikiellot.

LAHJOITA-internetsivun kautta lahjoittavasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lahjoitettava summa, tilauksen teko-aika, viitenumero, maksutapa ja lahjoittajan mahdollisesti antama tekstiviite. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Lahjoittaja voi antaa samalla suostumuksensa sähköpostiosoitteensa lisäämisestä Lastentautien tutkimussäätiön toiminnasta kertovalle sähköpostilistalle. Valinta on vapaaehtoinen.

Yhteistyökumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöistä voidaan kerätä seuraavat tiedot: nimi, yhteystiedot, yrityksen nimi ja yhteystiedot, titteli ja rooli, yhteistyöhön liittyvät tiedot (yhteistyön tila ja tasot, alkamis- ja päättymisajankohta, kampanja- ja yhteydenottotiedot, lahjoitustiedot.

Käsittelemme vain varainhankinnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomat tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään lahjoittajilta verkkosivujen kautta tai tilisiirron, tekstiviestin tai muuta kautta tulleista lahjoituksista. Tietoja kerätään myös henkilöiltä itseltään sähköpostin, puheluiden henkilökohtaisten tapaamisten tai muun vuorovaikutuksen yhteydessä.

Yhteistyökumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja kerätään yhteyshenkilöiltä itseltään henkilökohtaisen vuorovaikutuksen yhteydessä, joka tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai asiakaspalvelun yhteydessä.

Yhteyshenkilöiden tietoja voidaan päivittää julkisten tai ostorekisterien kautta sekä organisaatioiden verkkosivuilla julkaisemien tietojen perusteella.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Lastentautien tutkimussäätiön lukuun henkilötietojen käsittelijän roolissa toimivan yhteistyökumppanin toimesta. Lastentautien tutkimussäätiö on varmistanut, että nämä yhteistyökumppanit noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme mm. seuraavia palveluntarjoajia:

  • Bisnode Oy
  • Paytrail Oy (verkkolahjoittaminen)
  • Posti Oy
  • Securicast Oy

Tietoja luovutetaan maksuprosessin yhteydessä maksurajapinnan tarjoavalle yritykselle (Paytrail Oy), jonka kauppiaspaneliin tilauksen tiedot tallennettaan.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on häntä koskevien henkilötietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus. Näin ollen henkilöllä on oikeus

  • tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot
  • pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista
  • vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
  • pyytää tietonsa siirtoa järjestelmästä toiseen siten kuin tietosuojalainsäädännössä on säädetty
  • kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehtävät yhteydenotot
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee osoittaa ensisijaisesti kirjallisena osoitteeseen Lastentautien tutkimussäätiö, Pohjoinen Hesperiankatu 21 B 37, 00260 Helsinki.

Jos pyyntö koskee tietojen poistamista, poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, jos tietoja ei voida poistaa.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina jarekisteri onasianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla.

Rekisteriä ei säilytetä paperisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.

12. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin.