Apurahan maksaminen

Apuraha haetaan maksuun säätiön kotisivulta kohdasta Kirjaudu apurahaohjelmaan.

Apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa, kuukauden 10. päivä. Jos 10. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, apuraha maksetaan seuraavana arkipäivänä. Maksutietojen tulee olla järjestelmässä viimeistään maksukuukautta edeltävän kuukauden viimeinen päivä. Heinäkuun apurahamaksujen tulee olla järjestelmässä viimeistään 15.6.

Hankeapurahan maksaminen

Hankeapuraha maksetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä. Saaja voi valita maksukuukaudet hankkeen edistymisen perusteella.

Hankeapuraha maksetaan yliopiston tai muun vastaavan laitoksen hallinnoimalle tilille (sopimuskopio säätiölle).
Hankeapuraha voi kulujen lisäksi sisältää vastuujohtajan omia tai muita LTS:n apurahatyöskentelyyn oikeuttavia henkilökohtaisia apurahoja. Hankkeeseen sisältyvät työskentelyapurahat LTS maksaa suoraan saajalle.
Vastuujohtaja hallinnoi kaikkia hankkeeseen sisältyviä henkilökohtaisia apurahoja ja ne haetaan maksuun kirjautumissivun ”Luo uusi työskentelyapuraha” -napista.
Tällä varmistetaan mm. että verottaja saa oikean tiedon apurahalajista. Hankkeen kuluihin (aputyövoiman palkkaus, laboratorio- ym. kulut) tuleva osuus haetaan maksuun suoraan kirjautumissivulta. Apurahalla ei voi hankkia koneita tai laitteita.
Koska myönnetty apuraha voi poiketa haetusta, tulee hankkeen vastuujohtajan päivittää hankesuunnitelma sitoumuslomakkeella, joka lähetetään LTS:lle joko sähköpostilla tai postitse.
Monivuotisista apurahoista on käytettävissä yhden vuoden osuus kerrallaan ja ennen seuraavan vuoden maksuosuuden maksamista annetaan säätiölle kirjallinen selvitys tutkimustyön edistymisestä ja varojen käytöstä.

Hankkeesta edelleen ulkomaille maksettavat työskentelyapurahat

Tiedot ulkomaille maksettavista työskentelyapurahoista kirjataan apurahaohjelmaan ja niistä tulee erikseen ilmoittaa esim. sähköpostitse LTS:lle. EU:n ulkopuolisiin maihin maksut välitetään pankin ulkomaanmaksun kautta.

Saajasta ilmoitetaan seuraavat tiedot (kirjataan maksuohjelmaan lisätietoja-kohtaan) – nimi – syntymäaika – osoite, maa – apurahalla työskentelyn ajankohta – apurahalla työskentelyn paikka (maa)

Henkilökohtaiset apurahat (työskentelyapurahat)

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu kattamaan tutkijan elinkustannuksia tutkimustyön aikana. Henkilökohtaista apurahaa ei makseta samanaikaisesti kokopäiväisestä virasta tai toimesta palkkaa nauttivalle tutkijalle, eikä myöskään toisesta samanaikaisesta täysipäiväisen tutkimuksen mahdollistavasta apurahasta nauttivalle tutkijalle.

Työskentelyapurahan maksamisen ehtona on, että saaja on apurahan turvin täysiaikaisessa tutkimustyössä selkeissä jaksoissa. Työskentelyapuraha maksetaan virkavapauden alettua.

Työskentelyapurahat haetaan maksuun sähköisesti työskentelykuukausittain, pidemmät työskentelyjaksot esim. kolmen kuukauden erissä.

Ulkomaan post doc- apurahat maksetaan pääsääntöisesti yhdessä tai kahdessa erässä. Ulkomaan työskentelyapuraha voi sisältää kuluja maksimissaan 50 % myönnetyn apurahan määrästä.