Blog

  • Posted 9.11.2016

Viidestoista Helena ja Niilo Hallman palkinto Terhi Tapiaiselle

Lastentautien tutkimussäätiö myönsi viidennentoista Helena ja Niilo Hallman -palkinnon dosentti Terhi Tapiaiselle Oulusta. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa ja se luovutettiin saajalle säätiön vuosittaisessa tiedotustilaisuudessa HYKS Lastenklinikalla 9.11.2016. Dos. Tapiainen on lastentautien erikoislääkäri ja hän tekee merkittävää kliinistä ja translationaalista tutkimusta lasten infektiosairauksista. Dos. Tapiainen on työskennellyt Oulun yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten klinikassa […]
  • Posted 10.10.2016

Tämänvuotinen tiedotus- ja sidosryhmätilaisuus pidetään 9. marraskuuta

Lastentautien tutkimussäätiön tämänvuotinen tiedotus- ja sidosryhmätilaisuus pidetään keskiviikkona 9. marraskuuta 2016 klo 16:00 HYKS Lastenklinikan Niilo Hallman -salissa, osoite Stenbäckinkatu 11, Helsinki. Tervetuloa! OHJELMA Musiikkiesitys – Länsi-Helsingin musiikkiopisto Avaussanat – Vuorineuvos Kari Jordan KORKEATASOINEN TUTKIMUS ON LAADUKKAAN HOIDON PERUSTA. LTS:n apurahat ja Helena ja Niilo Hallman -palkinnon julkistaminen Tor Bergman ja Helena Pihko Helena ja […]
  • Posted 22.9.2016

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2017

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1,7 miljoonaa euroa. Säätiömme tukee tänä vuonna yhteensä 89 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Hankeapurahoja myönnettiin 36, joista monivuotisia on 13  yhteissummaltaan 1 367 800 euroa. Väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja kotimaassa myönnettiin 16 apurahaa ja väitöskirjan valmisteluun 37 apurahaa. Luettelo myönnetyistä apurahoista löytyy kohdasta Apurahat/Myönnetyt apurahat.  
  • Posted 15.9.2016

Lastentautien tutkimukseen myönnettiin apurahoja 1,7 miljoonaa euroa

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2017 yhteensä 1 726 100 euroa. Apurahan lastentautien tutkimukseen sai 89 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Näistä hankeapurahoja oli 36 kappaletta (yhteensä 1 367 800 euroa). Monivuotisia apurahoja joukossa oli 13. Työskentelyapurahoja myönnettiin 53 (yhteensä 357 800 euroa) joko väitöskirjan valmisteluun tai väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa.
  • Posted 18.2.2016

Apurahahaku vuodelle 2017 alkaa 1.3.2016

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat lasten ja nuorten sairauksia sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2017   Lastentautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti kliinisessä työssä toimivien lastensairauksien erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden pitkäjänteistä tutkimustyötä. Tarkoituksena on mahdollistaa myös osa-aikainen tutkimustyö. Tutkimushankkeiden kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö katsotaan eduksi.
  • Posted 23.11.2015

Tiedotustilaisuus keskiviikkona 9.12.2015

Lastentautien tutkimussäätiön perinteinen tiedotustilaisuus on keskiviikkona 9.12.2015 klo 16:00 alkaen HYKSin Lastenklinikan Niilo Hallman -salissa, Stenbäckinkatu 11. Lämpimästi tervetuloa!
  • Posted 19.10.2015

Uusi esitteemme on julkaistu

Kaikki lapset eivät synny terveinä eikä kaikkia sairauksia voida parantaa, mutta kaikkia voidaan auttaa. Jotkut lasten sairauksista, kuten diabetes, koskettavat lukuisia perheitä, kun taas toiset, esimerkiksi hemofilia, ovat hyvin harvinaisia. Tässä esitteessä kerromme muutamin esimerkein sairauksista, joiden hoitojen kehittämisessä Lastentautien tutkimussäätiön taloudellinen tuki on ollut merkittävää. Klikkaamalla viereistä kuvaa pääset tutustumaan esitteeseen.  
  • Posted 28.9.2015

Myönnetyt apurahat vuodelle 2016

Lastentautien tutkimussäätiö on jakanut apurahoja vuodelle 2016 yhteensä 1.752.400 euroa. Hankeapurahoja myönnettiin kaikkiaan 54 kpl yhteissummaltaan 1.463.300 euroa. Näistä oli kaksivuotisia neljätoista. Työskentelyapurahoja myönnettiin 35 kpl yhteensä 289.100 euroa joko väitöskirjan valmisteluun tai väitöksen jälkeiseen työskentelyyn ulkomailla ja Suomessa. Apurahan saajat ovat saaneet päätöksistä tiedon postitse. Luettelo apurahojen saajista kotisivun kohdassa Apurahat-Myönnetyt apurahat.
  • Posted 13.4.2015

Apurahahaku on päättynyt 31.3.2015

Vuoden 2015 apurahahaussa saimme hakemuksia kaikkiaan 133 kpl yhteensä runsaat 7,6 milj. euroa.  Näistä hankeapurahahakemuksia oli 74 kpl (55,6 %) yhteissummaltaan yli 6,8 milj. euroa (90,1 %). Loput ovat työskentelyapurahoja väitöskirjan tekemiseen tai väitöksen jälkeiseen jatkokouluttautumiseen ulkomailla tai työskentelyyn kotimaassa. Hakemusmäärä on aikaisempien vuosin tasoa. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetamme saajalle henkilökohtaisesti syyskuussa, jolloin tiedot julkaistaan myös […]
  • Posted 12.2.2015

Lastentautien tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2016

Apurahat lasten sairauksia sekä lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin tutkimuksiin vuodelle 2016 ovat haettavana 1.3. – 31.3.2015. Haku tapahtuu kokonaan sähköisesti. Lastentautien tutkimussäätiö jakaa apurahoja lapsia koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen vuosittain noin 1,5 milj. euroa. Haettavana on 1) hankeapurahoja väitelleiden kliinikkotutkijoiden johtamille työryhmille 2) yksi-kaksivuotisia työskentelyapurahoja terveydenhuollon virassa toimiville tutkijalääkäreille, jotka haluavat jakaa työaikansa tutkimuksen […]